+90 242 710 2100 Rezervasyon
  • Anasayfa
  • Konaklama
  • Restoranlar & Barlar
  • Çocuk Kulübü
  • Etkinlikler
  • Sağlık & Spa
  • MICE & Spor
  • Hayvanat Bahçesi & Binicilik Kulübü
  • İletişim
  • MEDIA KIT

AYDINLATMA METNİ / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince (Bundan sonra "Kanun" olarak anılacaktır.) Türkiye’de kurulu Çalışkan Kardeşler Turizm İşletmeleri A.Ş. Bellis de Luxe Hotel bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır. Veri sorumlusu; Çalışkan Kardeşler Turizm İşletmeleri A.Ş. Bellis Deluxe Hotel tarafından, misafirlerimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak aydınlatılması amacı ile belirtilen kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yetkilendirdiği kişidir. Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kanunu’nda tanımlı şekli ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Buna göre;

Durumlarında şirketimiz kişisel verilerinizi işlemektedir.

Bu kapsamda şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 

       Kişisel verilerinizi,

 

 

 

Şirket, kişisel verilerin güvenliğine özel önem vermekte ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Hizmetin sona ermesini takiben aşağıda işlenen veriler başlığı altında detaylandırılan kimlik verileri ile iletişim verileri 10 yıl boyunca, özel nitelikli kişisel verileriniz, görsel ve işitsel nitelikli kişisel verileriniz ile aile ve yakını kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmak sureti ile muhafaza edilecektir. 

Kişisel verileriniz, şirket tarafından sağlanan hizmet ve şirket ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket birimleri ve ofisler, topluluk şirket, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, acenteler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirket ve topluluk şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, acenteler vasıtası ile Şirket hizmet alma talebinde bulunduğunuzda, şirket düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik: Ad, soyadı, doğum tarihi, uyruğu doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, Pasaport no, Eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, pasaport no, doğum tarihi

İletişim: Telefon numarası, Posta kodu, açık adres bilgisi, e-posta adresi, kurumsal e-posta adresi

Sağlık Bilgileri: Sağlık verisi, Gıda alerjisi, Hastalık izleme tarih bilgileri, Hastalık belirtileri bilgileri, Hastalık İzleme oranları bilgileri,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları (doğum günü kutlaması vb. gibi video çekimleri)

Lokasyon: Oda no, binilen VIP servis, binilen  VIP servis durak verileri

İşlem Güvenliği: İnternet erişim logları, giriş çıkış logları

Fiziksel Mekan Güvenliği: Misafir giriş-çıkış tarihleri

Diğer: Araç plakası, ve geliş-gidiş saatleri, Misafir Ürün kabul bilgisi, acente/firma bilgileri

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirket topluluğumuzun iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin misafir hizmetleri politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirketimizin yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerekli tedbirler alınmak sureti ile işbu aydınlatma metninde belirtilen koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. 


Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler


Tanımı


Veri Aktarım Amacı


İş Ortağı 

(acente, müşteri vb.)

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken hizmet almak veya satmak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek, yetkili veya çalışanı değerlendirmek amacıyla sınırlı olarakTedarikçi

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken, şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak şirkete ürün/hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

Şirketin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli ürün ve hizmetlerin şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.
Şirket YetkilileriŞirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler

Şirkete ait lokasyonlarını fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması, 

mali işler vb. amaçlarıyla sınırlı olarak


Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketimizce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeplerle, işbu aydınlatma belgesindeki kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kalmakla manuel ya da elektronik ortamlar kullanılarak kişisel verileriniz toplanmaktadır. 

Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır:

 

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirketimiz tarafından talebinizin sebebine ve başvuru yönteminize göre Şirketimiz tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin; şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde, Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES: Çalışkan Kardeşler Turizm İşletmeleri A.Ş. Bellis Deluxe Hotel Taşlıburun Mevkii. 07500 Kadriye / Serik Antalya/Türkiye

TEL: +09 (242)  710 21 00

FAX: +90 (242) 725 42 90

© 2020 Bellis Deluxe Hotel. All rights reserved.
powered by 13/21